Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Mitologinė sakmė apie vyrą, kurį su vežimu velnias traukė į daubą

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Karpiejų Urbaitis važiavo namo, kai pastebėjo, kad kažkas sėdi jo vežime. Privažiavus prie daubos, velnias griebė už vadelių ir pradėjo traukti vežimą į daubą. Urbaitis, matydamas, kad jį gali įtraukti, šoko iš vežimo ir nuėjo namo. Kitą dieną jis rado arklius supainiotus, stovinčius ant daubos krašto. Sako, kad tikrai velnias su juo važiavo.

TURINYS:
[Apie vyrą, kurį su vežimu velnias traukė į daubą] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal