Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Pasaka AT 1051+1062+1060 [Kaip siuvėjas iš sodo išvijo milžinus]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 6 tomas

ANOTACIJA: Dvare buvo didelis sodas, kuriame gyveno dvidešimt milžinų. Niekas negalėjo į tą sodą užeiti. Siuvėjas norėdamas paragauti to sodo vaisių, nusprendė milžinus išvaryti. Siuvėjas ir milžinai varžėsi, kas peršoks per vyšnios medį, kas aukščiau išmes akmenį, kas suspaus taip akmenį, kad vanduo bėgtų. Siuvėjas laimėjo ir milžinai turėjo palikti sodą.

TURINYS:
[Kaip siuvėjas iš sodo išvijo milžinus] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS APIE KVAILĄ VELNIĄ

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1051, Lenkia medį, [0; 13]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1062, Meta akmenį, [3; 134]

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1060, Spaudžia akmenį, [2; 110]

MOKSLINIS KOMENTARAS Skelbiamas tekstas jungia kelis kvailo velnio pasakų motyvus. Apie šokinėjimą per medį (AT 1051), apie metimą akmens aukštyn (AT 1062) ir akmens spaudimą (AT 1060). Pasakos AT 1051 iš lietuvių užrašyta 19 variantų, AT 1062 – 140, AT 1060 – 109 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal