Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Pasaka AT 1030 [Apie kvailą velnią, kuris su žmogumi dalijosi derlių]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Velnias ir žmogus pasodino bulves. Jie susiderėjo, kad velniui teks kambliai, o žmogui - šaknys. Atėjus derliaus nuėmimo laikui, jie taip ir padarė. Kitą kartą žmogus su velniu sėjo miežius. Žmogus pasiėmė miežius, o velnias - šaknis. Šis pamatė, kad ir vėl nieko neturi, tai daugiau su žmogumi nieko nesėjo.

TURINYS:
[Apie kvailą velnią, kuris su žmogumi dalijosi derlių] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS APIE KVAILĄ VELNIĄ

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 1030, Derliaus pasidalinimas, [88; 82]

MOKSLINIS KOMENTARAS Ši pasaka plačiai paplitusi. Iš latvių užrašyta 131 variantas, iš estų – 25, švedų – 96, danų – 12, airių – 10, prancūzų – 55, vokiečių – 24, rusų – 10, ukrainiečių – 16. Mažiau negu 10 variantų užrašyta dar iš keliolikos tautų. Iš lietuvių užrašyta 163 variantai. Iš jų 85 – vientisi, kiti sujungti su įvairiais tipais.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Pasaka AT 1030 [Derliaus pasidalijimas]
LRš 3 Pasaka [Velnias pusininkas] AT 1030
Pasaka [Velnias pusininkas] AT 1030+1180*+1161 A

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal