Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: Pasaka AT 750G* [Apie tikrą ir netikrą velnią]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Pirtyje labai vargingai gyveno našlė su penkiais vaikais. Kartą ji pamatė degančius pinigus ir juos išsikasė. Moterį kasant, pamatė kaimynas. Vidurnaktį jis užsidėjo ožio ragus, geležinius nagus, apsivyniojo krūtinę žarnomis, į dantis įsikando nuodėgulį ir, atėjęs prie moters lango, pradėjo prašyti atiduoti pinigus. Moteris pažadėjo duoti pinigų kunigui mišioms, bažnyčiai ir t. t., tačiau vyrui nedavė. Šis pagrasino ir nuėjo. Kitą naktį tas pats pasikartojo. Trečią vakarą pas moterį atėjo ponaitis su šautuvu. Kai naktį pasirodė moters kaimynas, medžiotojas paklausė, kas jis toks ir kokios gildijos. Kai šis atsakė, jog yra velnias pirmos gildijos, ponaitis jį nusinešė į pragarą. Dievas siuntė velnią išgelbėti moterį.

TURINYS:
[Apie tikrą ir netikrą velnią] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS-LEGENDOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 750 G*, Velnias užtarėjas, [18; 2]

MOKSLINIS KOMENTARAS Šios pasakų versijos užrašyta iš čekų 10 variantų, iš lietuvių – 20 variantų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal