Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 7 224-4 Mitologinė sakmė apie numirėlį, kuris pamoko žmogų, atėjusį jį apvogti

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Mirė labai turtingas ponas. Jį aptaisė brangiais drabužiais ir palaidojo auksiniame karste. Vienas vargšas sugalvojo tą palaidotąjį apvogti. Kai pradėjo kasti duobę, pamatė ateinantį numirėlį, kuris pažadėjo duoti gerų daiktų, jei vargšas pabūs duobėje, kol ponas grįš. Dar liepė jam visus ateinančius prie duobės vyti lauk. Kai ponas nuėjo, atėjo prie duobės kažkas su šieno vežimu ir norėjo jį ten suversti. Paskui atėjo su pieno puodynėmis bei žmogus, kuris pradėjo arti tą duobę. Vargšas visus nuvijo šalin. Tada sugrįžo ponas ir papasakojo, kad čia buvo žmonės, kurie jį buvo apvogę ir dabar norėjo viską grąžinti. Vargšui liepė eiti ir nevogti nieko iš numirėlių, nes ką pavogi, tą reikės atiduoti.

TURINYS:
Teksto 1998 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINIS KOMENTARAS KbLPK duomenimis, šio sakmės tipo užrašyti 6 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=106&par=48&lang=lt&Gid=4124 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal