Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 27-1 Daina [Mislijo šiandie žydai ir žydelkos]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Mislijo žydai, žydelkos, jauna panelė, jaunas bernelis, jauna martelė, sena bobelė, senas diedelis, jaunas kraučiukas, jaunas šiaučiukas, zakristijonas, vargamistra, kunigas, jaunas klapčiukas, bagotas ir prastas, kad visiems lygiai reiks gultie į grabą.

TURINYS:
2002 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | DIDAKTINĖS DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Kūrinys skiriamas prie negausių didaktinių dainų apie mirtį. Labai artimas variantas – LMD I 1052(6), tik jo ketvirtame posme yra nuometėlius, o vienuoliktame – karūna ant galvos.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal