Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 8 385-228 Pasaka AT 330A [Apie vieną žmogų ir smertį]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 8 tomas

ANOTACIJA: Žmogus mėgo lošti ir liko vargšas. Pas vyrą atėjo du keliauninkai, kurie pasiprašė nakvynės. Jie davė vyrui pinigų už nakvynę ir liepė nupirkti maisto. Žmogus pralošė pinigus. Keliauninkai vėl davė pinigų ir liepė atnešti maisto. Ryte vyras paprašė keliauninkų, kad duotų kortas (kaziras), su kuriomis galima išlošti ir medį, ant kurio užlipus, be vyro leidimo negalima nulipti. Pas vyrą atėjo mirtis, kurią jis įviliojo į medį - septynis metus niekas nemirė. Atėjo pas vyrą du keliauninkai, kurie liepė paleisti mirtį. Kai mirtis išlipo iš medžio, žmogus numirė ir pateko į pragarą. Vyras aplošė velnius. Jis pasiėmė visus velnius ir pakilo prie dangaus, tačiau visi krito ant žemės, o krentant žmogus buvo perplėštas į dalis.

TURINYS:
[Apie vieną žmogų ir smertį] Visatekstė
Rankraštinė versija [Apie vieną žmogų ir smertį] Be turinio

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 330 A, Kalvis ir velnias (mirtis), [170; 8]

MOKSLINIS KOMENTARAS Stebuklų pasaka, žinoma keliolikoje tautų. Daugiausia šios pasakos užrašyta iš lietuvių – 186 variantai. J. Basanavičiaus rinkiniuose jų yra skelbta: BsLPY 1 30, BsLP 2 I 33, 34.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
BsTB 8 195-128 Pasaka AT 330A [Apie kalvį ir velnią]

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal