Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 41-11 Daina [O kad aš turėjau]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Bernelis turėjo tris bėrus žirgelius, vienu jojo per lygų laukelį, kitu per jūres mareles, o trečiu – prie žolynų. Atlėkusi gegutė pranešė, kad mergelė nuėjo už kito. Bernelis nuleido rankas, paleido žirgą į mares. Ne taip gaila buvo žirgelio, jaunosios mergelės, didelio kaštelio, rengimo pulkelio, kaip gaila samdytų muzikantų.

TURINYS:
[O kad aš turėjau] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Vestuvių dainos variantas, savo turiniu artimas kūrinių grupei „Negavo norimo bernelio (mergelės)“ V 1501–1507.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal