Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 42-12 Daina K 320 [ Aš prašiau Dievo]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Prašo Dievo, kad duotų giedrą dieną, jog galėtų sugrėbti šieną. Dievas davė, bet nesugrėbė šieno, liepė balnoti žirgą ir joti į karą. Viena seselė brolelį rengė, antra šveitė kardą, o jauniausioji atkėlė vartus ir išlydėjo. Lydėdama vis klausinėjo, kada jis grįšiąs iš karo. Brolelis atsakė, kad tuomet, kai seselė prastovės kalne klonelį, prarymos vario vartus, pražiūrės stiklo langus. Seselė tiek ir laukė, bet nesulaukė. Jai padėti gedėti brolio pasisiūlė saulė, žadėdama devynias dienas būti ūkanota, o dešimtą kristi miglužėm.

TURINYS:
[Aš prašiau Dievo] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Populiariausios lietuvių karo dainos „Visi bajorai į Rygą jojo“ versijos variantas. Ši daina užrašyta arti 1200 kartų. Skelbiamas tekstas priklauso negausiai versijai, jos tėra 10 variantų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal