Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 45-13 Daina V 522 [Kad aš jojau per girią]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Berneliui jojant per girią, žirgelį pabaidė gegutė. Bernelis prašė nekukuoti, nebaidyti tamsią naktį nepratusio joti žirgelio. Prijojęs dvarelį pririšo žirgą prie rūtų darželio. Iš jo išėjo mergelė ir klausė, ko norįs tas žirgelis: avižų, baltųjų dobilų ar žalio šieno. Jai atsakė, kad nori avižų ir žiedelio nuo rankos.

TURINYS:
[Kad aš jojau per girią] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS | SUTARTUVIŲ DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Vestuvių – sutartuvių – dainos „Kad aš jojau“ variantas. Ši daina užrašyta 120 kartų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal