Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 46-15 Daina Gr 55 [Tolei buvau geras ir buvau laimingas]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Tol buvo gera gyventi ir buvo laimingas, kol negėrė arielkos. Dabar nusprendė nebegerti, nebevaikščioti ten, kur sugėrovai gerdami plaukus rovės, o geriau padainuoti. Vienas girtuoklis, sukruvintais rūbais parėjęs, vaiko aplink namus žmoną. Antras negali užšokti ant kumelės, prašo padėti. Jodamas namo jis nusisuko sprandą, kumelei suklupus. Kitas eidamas krinta ant žemės ir šaukia, kas atsitiko, kad smegenys iš galvos byra. Kitą primušė lazdom ir bizūnu. Kitas girtuoklis užsidegė, jį pribaigė vilkai. Prašo Dievą, kad saugotų nuo gėrimų, nuo tokios nelaimės.

TURINYS:
[Tolei buvau geras ir buvau laimingas] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | DIDAKTINĖS DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Naujoviškos humoristinės didaktinės dainos apie girtuoklius „Tolei buvau geras“, užrašytos 33 kartus, variantas.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal