Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 49-17 Daina D 1497 [Vai, kur buvai, laputaite]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Klausia laputaitės, kur ji buvo, kur čiužinėjo per vasarą. Toji atsako, kad žalioj lankoj ganiusi žąsis. Tuomet jai liepia pasisaugoti strielčiuko, nes jis nušaus, nuvilks kailinius ir nuveš į turgų. Derė(s) ponai ir bajorai, visi žmonės ir prasčiokai.

TURINYS:
[Vai, kur buvai, laputaite] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | DARBO DAINOS | MEDŽIOKLĖS DAINOS

TIPOLOGIJA:    Medžioklės daina: D 1497

MOKSLINIS KOMENTARAS Medžioklės tematikos dainos „Vai, kur buvai, laputaite“ variantas. Ši daina užrašyta arti 150 kartų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal