Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 57-20 Daina [Oi tu aržuolėli]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Išaugo ąžuolėlis žaliam rūtų daržely, o bernužėlis pas tėvelį. Pasibalnojo žirgelį joti pas mergelę. Žirgelis žvengė ne dėl abrakėlio, lankos dobilėlių, avižėlių, bet kad parūpo tolimas kelias, darganas oras pas mergelę joti. Brolelis išjodamas pas mergelę verkė, parjodamas galvą lenkė. Jo klausia, ar nemeili uošvija, mergužėlė. Tas atsakė, kad meilūs jie, tik suklupo žirgelis, išpurvino mandierėlę, pilką sermėgėlę.

TURINYS:
[Oi tu aržuolėli] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS | PIRŠLYBŲ DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Piršlybų – sutartuvių tematikos dainos variantas.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal