Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 30-4 Daina V 945 [Ta dukrelė azdabna]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Pas močiutę auga dukrelė. Seklyčioj alus midus kvepėjo, seselė su broleliu kalbėjo. Atjojo į dvarelį ženteliai iš tolimos šalies – juos pro vartus įleidžia, kviečia į svirnelį. Bernelis klausia uošvės, ar duos mergelę. Žentelis ieško gražiai užaugintos, razumniai išmokytos, tiesaus liemens, patogaus veidelio mergelės.

TURINYS:
[Ta dukrelė azdabna] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS | SUOLO VADAVIMO DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Vestuvių – suolo vadavimo – dainos „Suskambėjo langeliai“ retas variantas, išsiskiriantis savo pradžia. Šios dainos užrašyta 59 variantai, dauguma – Suvalkijoje ir gretimuose rajonuose.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal