Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 32-6 Daina K 416 D [An tėvelio dvarelio]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Ant dvarelio žaliavo trys beržai. Po jais kalbėjosi trys ponai, kokius geriau imti bernelius karan: ar bagočiaus, ar vargdienio sūnus. Už bagočiaus – užpils auksu sidabru, o vargdienio niekas nevaduos, tik seselė verks. Seselė sakė broleliui eiti į žalią girelę, jis seselės neklausė. Suėmė vargdienio sūnų, nuvarė į Suvalkus, sustatė į eilę, mandierėle apvilko, kaškietėlę uždėjo. Kur jie jauni stovėjo, žemė drebėjo.

TURINYS:
[An tėvelio dvarelio] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Karo – rekrūtų – dainos „O kas šiandien do diena“ D versijos variantas. Ši daina užrašyta 24 kartus, iš jų D versijos – 4 variantai Marijampolės ir Šakių apylinkėse.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal