Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 34-8 Daina M 834 [Ant tėvelio didžio dvaro]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Tėvelio dvare žydi balta ieva, ten vaikščioja pasipuošusi močiutės dukrelė. Atjojo trys berneliai. Vienas ėmė už vienos rankos, kitas už kitos, o trečiam berneliui suspaudė širdį. Mergelė liepia jam trauktis, nes ji prapuldė vainikėlį. Jeigu tai per jo valią, bernelis siūlo padovanot žirgelį už vainiką ir šimtą raudonųjų muileliui, kad praustų baltai burnelę. Mergelė atsako, kad nors ir praustų, tokia skaisti nebebus, kaip pas motinėlę buvo. Tuomet kaip rožė žydėjo, o prie bernelio kaip rūta suvyto.

TURINYS:
[Ant tėvelio didžio dvaro] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | MEILĖS DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Meilės dainos „Ant tėvelio didžio dvaro“ variantas. Daina nėra labai populiari. Užrašyta 23 kartus, daugiausia Suvalkijoje ir Dzūkijoje.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal