Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 37-9 Daina J 45 C [Augo kalneliai be pakalnėlių]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Augo kalneliai be pakalnėlių, ąžuolai be šakelių. Bepigu augti ąžuolėliams tarp didelių medžių - nei vėjas pūtė, nei šakas lenkė. Gera augti ir sūneliui pas tėvelį - nei jam rūpėjo ryte keltis, nei žirgelį šerti. Jam rūpėjo gerti, su jaunimu šokti. Siuntė tėvas dukrą kviesti brolį namo, nes laukas neartas, šienas nepjautas, žagrė netaisyta. Brolis atsako, kad sesuo nesirūpintų jo darbais - jis padarys darbus ne naktim, o dienom.

TURINYS:
[Augo kalneliai be pakalnėlių] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | JAUNIMO DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Jaunimo dainos „Bepigu augti“ vienas iš 7 C versijos variantų. Skelbiamo teksto gale pridurtas motyvas („Tu nesirūpink, mano sesele, mano sunkiais darbeliais“) būdingas vaišių dainai „Namo namo, jauni broliukai“ ir daliai šeimos dainos „Oi, smūtna liūdna mano širdelė“ variantų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal