Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 38-10 Daina V 2121 [Raibi gaidžiai negiedojo]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Ryte atsikėlusi močiutė randa svirno duris atrakintas – nėra skrynelių, stainias atidarytas – nėra žirgelių. Žadina sūnus, liepia kinkyt šešis žirgus ir vytis sesę. Kur sesers važiuota - rūtos barstytos, kur dieverėlių - rasa nukrėsta, lankoj žirgeliai ganyti, upėj girdyti. Po liepa, prie ugnies sesuo šokdinta, ant liepos šakų vainikai džiovinti, viršūnėj kaspinai vėdinti, į liemenį spilkelė smaigyta. Uošvės dvare su variniais varteliais randa seserį verkiančią. Broliai ją ramina, žada išvaduoti, duoti šimtelių, bet sesuo sako, kad jau per vėlu, reikėjo vakar atvažiuoti, kai dar buvo su vainikais, šilko kaspinais.

TURINYS:
[Raibi gaidžiai negiedojo] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS | GAUBTUVIŲ DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Vestuvių – gaubtuvių – dainos „Dar gaideliai negiedojo“ variantas. Daina labai populiari, užrašyta daugiau kaip 760 kartų visoje Lietuvoje.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal