Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 51-19 Daina V 2907 [Kad tie rudeniai užšalo]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Rudenį broliai joja ir kalbasi, žada joti pas paną. Močiutės dvarely žentelius sodina prie stalo, pila stiklą vyno. Mergelės tėvas atsisėdo už pečiaus. Tėvai, nors dukrelė ir ne viena, negaili kraičio. Broliai nebejauni, matė visokių panelių. Pana, vežama bažnyčion, verkia, gailisi jaunų dienų. Sugrįžus iš bažnyčios, tėvas klausia žento raštų, ar užrašyti namai. Žentas atsako, kad dabar nebe laikas, kai žodeliai sukalbėti, žiedeliai sumainyti.

TURINYS:
[Kad tie rudeniai užšalo] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS | VESTUVIŲ APDAINAVIMO DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Naujoviškos vestuvių apdainavimo dainos „Atein rudenis, užšąla“ variantas. Ši daina užrašyta daugiau kaip 260 kartų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal