Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTb 11 106-59 Daina K [Džiaugės tėvas ir motina]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Tėvas ir motina džiaugės, kad užaugino sūnų, tikėjosi, kad bus artojėlis, bet tapo žalnierėlis. Davė jam žirgą ir balną. Verkė tėvas, kad sūnus žalnierėlis - nevaduos motinėlės, nematys mergužėlės. Duos jam patranką – bus už motinėlę, duos kardą ir šautuvėlį – bus už mergelę. Vilniaus miestas broliukų išvaikščiotas, ašarėlėm išmazgotas. Apramins motinėlę sūnus per gromatėlę, aplankys tėvelį per šiaurės vėją, pamatys Lietuvos kraštą per savo margą raštą.

TURINYS:
[Džiaugės tėvas ir motina] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS

TIPOLOGIJA:    Artimi motyvai yra K12, 23, 78, 181, 524 tipų variantuose

MOKSLINIS KOMENTARAS Karo daina apie sūnų, tapusį kareiviu, ir jo dalią. Artimi motyvai yra K 12, 23, 78, 181, 524 tipų variantuose.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal