Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 108-61 Daina V 481+R [Akmuo be kraujo, vėjas be sparno]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Be žirgo, kamanų, žiedelio. Sunkios dienelės, nuliūdusios širdelės. Vargus, nelaimes kenčia žmonės šioj žemėj, nes nebeliko meilės, brolystės, doros. Vienas kitą pjauna, spaudžia, lieja kraują. Kenkia audros ir vėjai.

TURINYS:
[Akmuo be kraujo, vėjas be sparno] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

TIPOLOGIJA:    Sudėti du tipai: vestuvinė sutartuvių daina ir revoliucinė daina (V 481+R)

MOKSLINIS KOMENTARAS Tekstas sudėtas iš dviejų tipų – vestuvinės ir revoliucinės – dainų. Pirmi du posmai – iš sutartuvių dainos „Aš padainuosiu dainų dainelę“ (V 481), o tolesni būdingi revoliucinėms dainoms.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal