Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 110-64 Daina K 320 [Ame, sesele]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Seselė eina linelių rauti, brolelių laukti. Prastovėjo kalne klonelį, prarymojo uosio tvorelę, vis nesulaukė brolelio. Jis devynias vainas apvajavojo, o dešimtoj žuvo – nukirto galvelę, nugriuvo širdelė ir liemenėlis.

TURINYS:
[Ame, sesele] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS

TIPOLOGIJA:    Karinės-istorinės dainos: K 320

MOKSLINIS KOMENTARAS Karo dainos „Visi bajorai į Rygą jojo“ variantas. Daina labai populiari, užrašyta daugiau negu 1200 kartų įvairiose lietuvių gyvenamose vietose. Skelbiamas tekstas priklauso versijai „Eisim, seselės, ant aukšto kalno brolelio laukti“. Ši versija paplitusi Žemaitijoje, Suvalkijoje, Dzūkijoje, žinoma jos 16 variantų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal