Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 111-63 Daina Š 349 [No mažiulėlės]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Nuo mažumės vargo mergelė be motinėlės. Mamelė aukštam kalnely, naujam grabely. Kad prasiskirtų žemė, kad prasivertų grabo lentelė, mamelė pabartų bernelį, kad neitų į karčemėlę, negertų arielkos, nebartų siratėlės.

TURINYS:
[No mažiulėlės] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | ŠEIMOS DAINOS

TIPOLOGIJA:    Šeimos dainos: Š 349

MOKSLINIS KOMENTARAS Šeimos dainos „Iš mažumėlės be motinėlės“ variantas. Ši daina užrašyta 281 kartą įvairiose Lietuvos ir Mažosios Lietuvos vietose, tik keletas – Žemaitijoje.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal