Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 113-67 Daina M [Mislinau per dieną]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Mislino bernelis, kai pabaigs darbą, eis pas mergelę. Nuėjęs rado ją užmigusią, nežino, kaip pabudinti. Rankelę suspaudė, numovė žiedelį. Tas žiedelis meilę padidino, iš miego pabudino. Bernelis sako, kad aplankys antrą naktį, daugiau naujienėlių tuomet pasakysiąs.

TURINYS:
[Mislinau per dieną] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | MEILĖS DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal