Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 115-69 Daina D 1205 [Šią naktelę per naktelę]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Bernelis naktį nemiegojo, žirgelius dabojo ir mergelę viliojo. Jis klausė, ar ji eisianti už jo. Mergelė atsakė, kad eitų, tik jai gaila tėvo dvarelio. Bernelis atsakęs, kad jo tėvo dvaras dar didesnis – aplink ievarai žaliuoja, viduj jaunimas šoka. Bernelis eina su savo mergele, o jį ant rankų neša.

TURINYS:
[Šią naktelę per naktelę] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | DARBO DAINOS

TIPOLOGIJA:    Darbo dainos: D 1205

MOKSLINIS KOMENTARAS Savo motyvais daina labai artima vestuvinėms dainoms. Ji užrašyta 464 kartus. Yra pastabų, kad tai vestuvių daina.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal