Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 116-70 Daina M 290+V 811+M 870 [Šviesi ta puselė]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Bernelis kalnus nukastų, klonius išlygintų, kad tik savo mergelę pamatytų. Mergelė neturi močiutės, kad kraitį sukrautų, tėvelio, kad dalią skirtų, sesučių, kad suole sėdėtų, brolelių, kad lauku lydėtų. Saulė kraitį sukrovė, mėnulis dalelę skyrė, žvaigždutė suolely sėdėjo, sietynas lauku lydėjo. Mergelė linki blogo berneliui už tai, kad ji negali pakelti į svietą akelių, prieiti prie rūtų darželio ir pasiekti rūtų vainikėlio.

TURINYS:
[Šviesi ta puselė] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | MEILĖS DAINOS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS

TIPOLOGIJA:    Meilės dainos: M 290+M 870

TIPOLOGIJA:    Vestuvių dainos: V 811

MOKSLINIS KOMENTARAS Tekstas siejasi su 3 dainos tipais: pradžia – iš meilės dainos „Šviesus dangaus kraštas“ (M 290), nuo trečio posmo – iš vestuvinės dainos „Lėk, sakalėli, per ežerėlį“ (V 811), o nuo septinto posmo – iš meilės dainos „Kur sodai žydėjo“ (M 870).

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal