Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 118-72 Daina K 713C+V 2124+V 60 [Sprokie, žalias aržuolėli]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Tėvas žadina sūnų, kad balnotų žirgelį, jotų pas mergelę. Kai jojo per dvarelį, dvarelis dundėjo, kai užkliudė akmenėlį, ugnelė žėrėjo. Atjojęs rado mergelę dar miegančią. Bernelis žadina, prašo, kad išduotų vainikėlį, mergelė nesutinka.

TURINYS:
[Sprokie, žalias aržuolėli] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS | PIRŠLYBŲ DAINOS

TIPOLOGIJA:    Karinės-istorinės dainos: K 713C

TIPOLOGIJA:    Vestuvių dainos: V 2124

TIPOLOGIJA:    Piršlybų dainos: V 60

MOKSLINIS KOMENTARAS Tekstas siejasi su 3 dainos tipais. Pirmas posmas – iš karo dainos „Auki auki, žalias berže“ versijos „Išsprok išsprok, ąžuolėli“, antras – iš vestuvių dainos „Vaikščiojo tėvelis po didį dvarą“, tolesni posmai primena piršlybų dainą „Kai aš buvau mažas“.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal