Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 119-73 Daina [Jojau per girelę]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Bernelis joja per girią ir galvoja, ką nuneš mergelei dovanų - ar aukso žiedelį, ar meilų žodelį, ar vyninį obuolėlį. Gražus obuolėlis, ale labai rūgštus, gražus bernužėlis, ale labai rūstus. Parėjęs naktį daužo klėties duris ir liepia atidaryti. Mergelė nenori daryti, tegul jį šunes drasko. Kai atidaro duris, mato, kad stovi bernelis be kepurės, nes pragėrė žydui. Girtuoklis vyras javus neša, namų nedaboja, namie nemiega.

TURINYS:
[Jojau per girelę] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS | SUTARTUVIŲ DAINOS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | ŠEIMOS DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Tekstas siejasi su vestuvine ir šeimos daina. Pradžia primena sutartuvių dainą „Per girelę jojau“, o tolesni posmai – šeimos dainos „Šalia vieškelėlio“ (Š 308) versiją „Gražus obuolėlis“. Šios versijos užrašyta 4 variantai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal