Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 121-74 Daina K 537+V 551 [Paldieninke anksti rytą]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Anksti rytą išvažiavo bernelis su vagonėliu. Išlipo Viniuj, ten viskas kitaip. Buvo metus, antrus, surado mergelę. Nujojo pas ją, atsisėdo už stalelio. Gėrė pirmą čierką, kad pripiltų pilną, antrą - kad vadintu žentu, trečią - kad pakurtų pečių, ketvirtą - kad žadėtų šimtą. Davė šimtą ir kitą, ir žirgelį, ir mergelę. Ragina kaimynus vagyti batvinėlius ir stebisi, kad žentelis paseno.

TURINYS:
[Paldieninke anksti rytą] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS | SUTARTUVIŲ DAINOS

TIPOLOGIJA:    Karinės-istorinės dainos: K 537

TIPOLOGIJA:    Sutartuvių dainos: V 551

MOKSLINIS KOMENTARAS Kūrinio pirma dalis yra šauktinių kareivių dainos „Ateis šaltas rudenėlis“ variantas (be pirmųjų posmų). Ši daina užrašyta 128 kartus. Antra dalis – sutartuvių dainos „Joja svotai per ulyčią“ variantas. Ši daina užrašyta 47 kartus.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal