Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 124-76 Daina K 407 [Pajūrėliais pamarėliais]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Pajūrėliais vaikščioja mergužėlė ir verkia. Atplaukęs kareivėlis klausia, ar ji bernelio žėlavojanti. Mergelė atsako, kad taip ir klausia, ar nematęs jos bernužėlio su aukso žiedu, ant kurio - jos vardo ir pravardėlės literėlės. Kareivėlis atsakė, kad matė daug žūstant, žemę plūstant kraujuose ir žiedą krauju sutaškytą.

TURINYS:
[Pajūrėliais pamarėliais] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS

TIPOLOGIJA:    Karinės-istorinės dainos: K 407

MOKSLINIS KOMENTARAS Karo dainos „Pajūrėliais pamarėliais“ variantas. Daina priskiriama kovų su totoriais ir turkais pluoštui. Jos užrašyta 5 variantai, visi Suvalkijoje.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal