Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 125-77 Daina K 510+K 522+... [Nedėlios rytelį]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Ryte žiūri pro langą – kinko broliai žirgelius, reiks jiems išvažiuot į svetimą šalį. Verkė tėvelis, močiutė, sesutė. Ateis Visų šventė, reikės išvažiuoti, nebedainuoti dainelių. Sesutė prašo, kad broleliai palydėtų. Kai lydėjo pro rūtų darželį, sučiulbėjo volungėlė – tai verkė seselė. Kai lydėjo pro aukštą stonelę, sužvingo žirgelis – tai verkė tėvelis. Kai lydėjo pro vyšnių sodelį, užkukavo gegutė – tai verkė motinėlė. Kai lydėjo per žalią lankelę, užčiulbėjo sakalėlis – tai verkė jauniausias brolelis.

TURINYS:
[Nedėlios rytelį] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS

TIPOLOGIJA:    Karinės-istorinės dainos: K 510

TIPOLOGIJA:    Karinės-istorinės dainos: K 522

MOKSLINIS KOMENTARAS Tekstas siejasi su keliais tipais. Pradžia – iš šauktinių kareivių dainos „Nedėlios rytelį žiūriu pro langelį“. Ši daina užrašyta 62 kartus įvairiose Lietuvos vietose. Ketvirtas posmas siejasi su tos pat grupės daina „Pameskim, broliukai, daineles dainuoti“.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal