Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 128-79 Daina Š 272 B [Šilta buvo vasarėlė]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Vasara buvo šilta, bet praėjo, bernužėlis atjoja vėlai vakare. Jis pasigyrė turįs šešis dvarus - pažadėjo tėvužėlis šešis milijonus. Ten mergelė nutekėjusi vargą vargo, tai liepė kinkyti juodbėrėlius, nes grįš ji pas tėvelį. Kai važiavo pro girelę, gegutės kukavo, prie vartų sulojo šuneliai. Tėvelis išėjęs sako, kad negalinti dukrelė grįžti iš kur paimta buvo, ji grįš tik į šventą žemelę.

TURINYS:
[Šilta buvo vasarėlė] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | ŠEIMOS DAINOS

TIPOLOGIJA:    Šeimos dainos: Š 272 B

MOKSLINIS KOMENTARAS Šeimos dainos „Aš užaugau vien sesutė tarp broliukų pulko“ variantas. Daina populiari, užrašyta 510 kartų įvairiose Lietuvos vietose, daugiau – Aukštaitijoje. Skelbimas tekstas priklauso versijai „Šilta buvo vasarėlė“, turinčios 45 variantus.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal