Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 129-81 Daina Š 243 [Pasisėjau rūtelę]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Mergelė pasisėjo rūtelę po seklyčios langu. Jeigu gerą vyrą gaus, tai jos nebars, jei girtuoklį - ašarom veidą praus. Mergelė prašo, kad bernelis jos nebartų, nes eisianti pas motinėlę skųstis. Jis atsako, kad nenueis, nes keleliai užaugo beržais, takeliai - dobilais. Mergelė sako, kad nueis berželius palenkdama, dobilus pamindama. Bernelis pasivijo vidury girios, pririšo žirgelį ir išsilaužęs beržo šakelę mergelei per petelius.

TURINYS:
[Pasisėjau rūtelę] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | ŠEIMOS DAINOS

TIPOLOGIJA:    Šeimos dainos: Š 243

MOKSLINIS KOMENTARAS Šeimos dainos „Pasisėjau rūtelę“ variantas. Daina tėra užrašyta 10 kartų Marijampolės, Lazdijų, Vilkaviškio, Šakių, Kauno rajonų apylinkėse.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal