Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 131-83 Daina V 539 [Vai mergele mergužėle]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Klausia mergelės, ar laukia svečių: piršlelis šiapus, maršalka anapus Vilniaus, bernužėlis vidury kiemo. Piršlį priims alučiu, maršalką - medučiu, o jauną bernužėlį - saldžia arielkėle. Piršlį guldys už pečiaus, maršalką - ant pečiaus, bernužėlį - į margą lovelę. Užklos piršlį akėčiom, maršalką - kopėčiom, bernužėlį - pūkų patalėliu. Prie piršlio priguls kačiukė, prie maršalkos - viščiukė, prie bernelio - pati mergelė. Prikels piršlį lazdele, maršalką - rykštelę, bernelį - meiliu žodeliu. Piršlį lydės iki vartų, maršalką - už vartų, o bernužėlį - per vyšnių sodelį.

TURINYS:
[Vai mergele mergužėle] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS | SUTARTUVIŲ DAINOS

TIPOLOGIJA:    Sutartuvių dainos: V 539

MOKSLINIS KOMENTARAS Vestuvių – sutartuvių – dainos „Saulelė raudona“ variantas. Daina populiari, užrašyta 427 kartus įvairiose Lietuvos vietose.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal