Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTb 11 134-85 Daina Vš...+G 265 C [Kur tik ainu, tai dainuškos]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Dainušninką visi myli, po du stiklus alaus pylė. Gaidys lesa grūdus ne už dyką - per metus giedojo. Vieversiai čiulba gražiai dėl bernelių, kad pasiklausytų, žagrelę taisytų. Pempė klausia, kas iš jos pasidyvys – ant dirvono dės, vaikelius perės.

TURINYS:
[Kur tik ainu, tai dainuškos] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VAIŠIŲ DAINOS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | DAINOS APIE GAMTĄ

TIPOLOGIJA:    Dainos apie gamtą: G 265 C

MOKSLINIS KOMENTARAS Kūrinio pradžia – iš vaišių dainos „Visą amžių pragyvenom“ B versijos „Daininką visi myli“. Toliau prijungti posmai – iš dainos apie gamtą. Tokia kontaminacija būdinga 12 variantų.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal