Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 136-87 Daina [Vai Dievuliau, netropijau]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Mergelė girtuoklį bernelį patropijo, jaunas dieneles patrotijo. Martelė bijo, ar įtiks anytai, dieverėliui. Jai pataria vėlai gulti, anksti kelti, tai tuomet įtiks. Užgiedojo gaidžiai nemigusią, užaušo aušra staklėse.

TURINYS:
[Vai Dievuliau, netropijau] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

MOKSLINIS KOMENTARAS Tekstas siejasi su šeimos ir vestuvių dainomis. Prasideda jis šeimos daina „Oi oi Dievuli, netropijau“, turinčia 34 variantus. Jie užrašyti įvairiose Lietuvos vietose. Nuo trečio posmo tekstas siejasi su marčios sutiktuvių daina „Pasėjau linelius lankoj lankoj“. Šios dainos užrašyta 268 variantai įvairiose Lietuvos vietose.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal