Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 136-88 Daina V 199B [Gale tėvo lauko]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Gale lauko plauko trys antelės, atjoja bernužėlis. Jis sako mergelei, kad susidūmotų už jo eidama. Jis ne girtuoklėlis, ne laidokėlis, tik tėvelio sūnužėlis, lauko artojėlis – moka lauką arti, šieną pjauti.

TURINYS:
[Gale tėvo lauko] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS | PIRŠLYBŲ DAINOS

TIPOLOGIJA:    Piršlybų dainos: V 199B

MOKSLINIS KOMENTARAS Piršlybų dainos „Susvarstyk, antele“ variantas. Ši daina užrašyta 174 kartus įvairiose Lietuvos vietose, mažiausia – Žemaitijoje. Skelbiamas tekstas priklauso versijai „Gale tėvo lauko“, turinčiai 53 variantus.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal