Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 137-89 Daina Š 322 B [Pavasarį sodai sprogsta]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Nuo putino, šermukšnio sodai raudonuoja, nuo girtuoklio pikto vyro širdelė dejuoja. Parėjęs iš karčemos muša pačią. Ji prašo, kad motinėlė pabartų bernelį, bet toji atsako, kad tuomet dar blogiau būtų. Apsiliejo duktė gailiom ašarom, prašo Dievo, kad atimtų ją jauną ir jos vaikelį. Ji nuneštų vaikelį į rūtų darželį ir pasodintų – kad išaugtų radastėliu ir raudonai pražydėtų. Tada ji žiūrėtų pro langelį ir suptų žiedelį kaip sūnelį.

TURINYS:
[Pavasarį sodai sprogsta] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | ŠEIMOS DAINOS

TIPOLOGIJA:    Šeimos dainos: Š 322 B

MOKSLINIS KOMENTARAS Šeimos dainos „Nuo putinų, nuo aviečių“ variantas. Ši daina užrašyta 522 kartus. Skelbiamas tekstas priklauso versijai „Pavasaris sodus rėdė“, turinčiai 161 variantą.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal