Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 145-96 Daina M 870 [Kur sodai žydėjo]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Kur sodai – ten bitutės, kur panelės – ten berneliai šoko. Mergelė sako berneliui, kad jis ketinęs ją mylėti, o dabar nenori su ja kalbėti. Ąžuolo, klevo karpyti lapeliai, o bernelio mainyti žodeliai. Bernelis atsako, kad ji pasisėtų žalią rūtą po langu, paprašytų sesių, kad padėtų nupinti vainikėlį. Žada imti mergelę šį rudenėlį, tik tegul nesako tėveliui, motinėlei, broleliui.

TURINYS:
[Kur sodai žydėjo] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | MEILĖS DAINOS

TIPOLOGIJA:    Meilės dainos: M 870

MOKSLINIS KOMENTARAS Meilės dainos „Kur sodai žydėjo“ variantas. Ši daina užrašyta 91 kartą įvairiose Lietuvos vietose.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal