Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 148-98 Daina D 202 [Vai dūdū, vai dūdū]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Padarė alutį čystų avižų. Atjojęs bernelis pravirkdė mergelę pirmu žodeliu. Klausia, ar ji eisianti už jo. Mergelė sako neisianti, nes bernelis ir žirgelis per drąsūs. Bernelis prašo uošvės nesibarti, kad ilgai sėdi ir retai lanko. Prašo išgrįsti tiltelį per Nemuną, žada lankyti dukrelę kas subatėlę, o seną uošvelę - kas nedėlėlę.

TURINYS:
[Vai dūdū, vai dūdū] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | DARBO DAINOS | ŠIENAPJŪTĖS DAINOS

TIPOLOGIJA:    Šienapjūtės dainos: D 202

MOKSLINIS KOMENTARAS Šienapjūtės dainos „Oi, kūliau kūliau šiaudus be grūdų“ variantas. Ši daina užrašyta 935 kartus įvairiose Lietuvos vietose.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal