Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 11 149-100 Daina M 508+V 111+... [Pasakyk, mergele]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 11 tomas

ANOTACIJA: Bernelis klausia mergelės, kiek yra dienų mėnesy. Mergelė atsako, kad trisdešimt ir viena, o bernelių ant svieto ne vienas. Bernelis liepia mergelei pakviesti motinėlę, kalbės su ja apie dukterėlę. Liepia pakviest tėvelį - kalbės apie pasogėlę, seselę pakviest dėl vainikėlio, brolelį dėl žirgelio. Klausia jų, ar leis už jo, skirs pasogėlę, nupins vainikėlį, pakinkys žirgelius – gauna teigiamus atsakymus.

TURINYS:
[Pasakyk, mergele] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS | PIRŠLYBŲ DAINOS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | MEILĖS DAINOS

TIPOLOGIJA:    Meilės dainos: M 508

TIPOLOGIJA:    Piršlybų dainos: V 111

MOKSLINIS KOMENTARAS Tekstas susijęs su meilės ir vestuvių dainomis. Prasideda meilės dainoms būdingu motyvu (žr. „Žiūriu aš pro langą“ – M 508). Toliau – piršlybų dainos „Tamsiojoj naktelėj“ motyvai.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal