Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 13 50-29 Pasaka AT 315 [Ūkininko sūnus]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 13 tomas

ANOTACIJA: Ūkininko sūnus su motina išėjo ieškoti tėvo. Jodamas per girią sūnus rado dirželį, kuriuo apsijuosęs, pasijuto labai stiprus. Sūnus nuėjo medžioti, sutiko milžiną, parsivedė jį į namus. Motina, įsimylėjusi milžiną, panoro nužudyti sūnų. Ji apsimetė sergančia ir išsiuntė sūnų parnešti liūtės pieno. Liūtė davė vaikinui pieno ir liūtuką. Motina nusiuntė sūnų į užkeiktą malūną parnešti miltų. Kai vaikinas įėjo į malūną, durys užsitrenkė. Sukviesti liūtai išlaužė duris. Motina nusiuntė sūnų į milžinų dvarą parnešti obuolių. Vaikinas su liūtais nužudė milžinus. Dvare jis rado daug gėrybių, lavonų ir mergą - karaliaus dukrą. Vaikinas grįžo pas motiną, parsivežė gėrybes. Ši naktį pavogė sūnaus dirželį ir atidavė jį milžinui. Milžinas norėjo vaikiną nuskandinti, bet sužalojęs paliko jį ant marių kranto. Jūreiviai nugabeno vaikiną į karaliaus miestą. Karaliaus duktė pažino gelbėtoją ir jie susituokė.

TURINYS:
[Ūkininko sūnus] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 315, Nedora sesuo, [120; 95]

PASTABOS: Pasakos perpasakojimas. Rankraštis pas J. Jablonskį.

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
BsTB 13 48-26 Pasaka AT 315 [Apie vieną našlę, žmogžudžius ir žvėris]
BsTB 13 49-27 Pasaka AT 315 [Žalnierius]
BsTB 13 49-28 Pasaka AT 315 [Kareivis]
BsTB 13 123-115 Pasaka AT 315 [Apie geležinį vilką]
BsTB 13 157-142 Pasaka AT 315 [Jonas ir Agota]
BsTB 13 51-30 Pasaka AT 315 [Petras ir Alena]

INTERNETO NUORODOS:
http://www.maerchenlexikon.de/at-lexikon/at315.htm Tarptautinis tipo aprašymas

Spausdinti

Atgal