Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 13 51-30 Pasaka AT 315 [Petras ir Alena]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 13 tomas

ANOTACIJA: Turtingas senukas turėjo sūnų ir dukrą. Petras užmušė tėvą, išleido visus pinigus. Brolis ir sesuo išėjo į kalnus, požemyje jie rado velnio rūmus. Alena įsimylėjo velnią. Šis prikalbino ją apsimesti sergančia ir siųsti brolį į laumių sodą parnešti obuolių. Sode vyras rado liūtę su liūtukais. Pamačiusi ginklą, liūtė atidavė Petrui vaiką. Sesuo siuntė brolį į kalnus, kad jis ten užaugintų kviečius ir parneštų iš jų iškeptą bandelę. Petras atliko darbą. Viesulas užvertė ant Petro pusę kalno, bet šunys ir liūtas atkasė jį. Brolis užmušė velnią, seserį aprišo grandinėmis ir prikalė prie sienos. Nukeliavęs pas karalių Petras su šunimis ir liūtu išgelbėjo karalaitę nuo slibino.

TURINYS:
Rankraštinė versija [Petras ir Alena] Be turinio
[Petras ir Alena] Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 315, Nedora sesuo, [120; 95]

PASTABOS: Pasakos perpasakojimas. Pa­gal už­ra­šy­tą J. Ka­ti­liaus iš Tar­pu­čių pas Se­na­pi­lę 1883 m. pa­sa­ką. Ran­kraš­tis pas P. Kriau­čiū­ną.

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
BsTB 13 48-26 Pasaka AT 315 [Apie vieną našlę, žmogžudžius ir žvėris]
BsTB 13 49-27 Pasaka AT 315 [Žalnierius]
BsTB 13 49-28 Pasaka AT 315 [Kareivis]
BsTB 13 50-29 Pasaka AT 315 [Ūkininko sūnus]
BsTB 13 123-115 Pasaka AT 315 [Apie geležinį vilką]
BsTB 13 157-142 Pasaka AT 315 [Jonas ir Agota]
BsTB 8 438-264 Pasaka AT 315 [Jonukas ir jo žvėrys]

INTERNETO NUORODOS:
http://www.maerchenlexikon.de/at-lexikon/at315.htm Tarptautinis tipo aprašymas

Spausdinti

Atgal