Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 7 121-26 Tikėjimas apie kančias skaistykloje

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 7 tomas

ANOTACIJA: Skaistykloje vėlės mėtomos iš karščio į šaltį.

TURINYS:
Teksto 1998 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | TIKĖJIMAI

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
BsTB 12 152-15 Tikėjimas [Skaistykloje vėlės mėtomos iš karščio į šaltį] Mato Slančiausko užrašyto to paties teksto apie kančias skaistykloje kita redakcija (tekstai iš skirtingų rankraščių).

INTERNETO NUORODOS:
http://www.knygadvaris.lt/?id=106&par=48&lang=lt&Gid=4021 Teksto šaltinis

Spausdinti

Atgal