Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 13 83-74 Pasaka AT 118 [Išgąsdintas liūtas]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 13 tomas

ANOTACIJA: Liūtas, susitikęs su arkliu, norėjo jį pasmaugti. Arklys pasiūlė pasilyginti jėgomis. Liūtas suspaudė akmenį taip, kad iš jo pradėjo sultys tekėti. Arklys spyrė į akmenį, iššoko ugnys - liūtas išsigando. Jis pripažino, kad arklys stipresnis. Liūtas nežinojo, kad ugnį įskėlė pasagos.

TURINYS:
[Išgąsdintas liūtas] Visatekstė
Rankraštinė versija [Išgąsdintas liūtas] Be turinio

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | PASAKOS APIE GYVŪNUS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 118, Liūtas išsigąsta arklio, [36; 5]

MOKSLINIS KOMENTARAS Pasakos „Liūtas išsigąsta arklio“ variantas.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
LRš 2 Pasaka AT 118 [Išgąsdintas liūtas] Tas pats tekstas
BsTB 13 85-76 Pasaka AT 118 [Išsigandęs liūtas]
BsTB 13 86-78 Pasaka AT 118 [Levas, arklys ir vilkas]

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal