Tautosakos objektas
Tautosaka


PAVADINIMAS: Pasaka AT 700 Nykščiukas

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Lietuvių rašytojų surinktos pasakos ir sakmės

ANOTACIJA: Atėjusi senutė tėvams liepia nusipjauti kairės rankos nykštį ir mesti jį užuokrosnin, taip jie susilauksią vaiko. Gimęs Nykščiukas prašo motinos, kad leistų tėvui nunešti blynus. Nunešęs įlenda į jaučio ausį ir aria. Ponas prašo jį parduoti, parsiveža. Nykščiukas pasislepia dienadaržy, karvė su šiaudais jį suėda. Nykščiukas šaukia, kad papjautų karvę. Papjauna, vidurius išmeta, juos suėda vilkas. Nykščiukas sako, kad eitų į jo tėvų kamarą. Ten vilką užmuša, išima Nykščiuką iš vidurių.

TURINYS:
1964 redaguota versija Be turinio
1981 redaguota versija Visatekstė
1905 originalas Be turinio

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOS | STEBUKLINĖS PASAKOS

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 700, Nykštukas, [144; 5] AT 700 - Nykštukas Tėvai pasako, kad turėtų nors tokį vaiką, kaip nykštys, – toks vaikas atsiranda. / Tėvai bezda į grūstuvę / į kaladę / nupjauna nykštį ir užmeta ant krosnies / pakrosnin / įdeda į puodа ant krosnies / į stuburą. – atsiranda vaikas. / Žmonės supa alksnį / rаstą / medinį vaiką / augina vėžį / seneliai nutašo vaiką iš ąžuolo / nulipdo iš molio / iš tešlos / žmona grūda piestoje dvilypį riešutą – atsiranda vaikas. / Žmona valgo agurką, jo gabalą numeta – gimsta Nykštukas. Tėvas parduoda Nykštuką ponui, kai šis sūnų pinigais apipila. Vaikas prakrapšto skylutę skrynelėje / pono kišenėje / pasiprašo pono į lauką ir pabėga. / Nykštukas įšoka vilkui į gerklę ir reikalauja nešti jį namo. / Nykštukas eina kartu su vagimis vogti. Jis garsiai klausia vagių, ką imti, – šeimininkas išgirsta. Nykštukas pasislepia šiauduose – jį suėda karvė. Karvės pilve Nykštukas šaukia, kad nemelžtų, – karvę papjauna. Vilkas suėda karvės vidurius ir Nykštuką. Vaikas drasko vilko vidurius ir liepia nešti pas tėvus / vaikas žada išlįsti iš vilko pilvo, kai nuneš pas tėvus. Vilkas nušeрa Nykštuką namo ir užmušamas.

MOKSLINIS KOMENTARAS Tradicinis siužetas. Šio tipo užrašyta 119 variantų visoje Lietuvoje. Variantuose skirtingai aiškinama vaiko kilmė: 1) vaikas atsiranda iš nupjauto piršto, 2) iš pamesto kukulio, 3) padaromas iš medžio, 4) sužvejojamas tvenkinyje, 5) atsiranda pučiant Į maišą (grūstuvę), 6) grūdant dvilypi riešutą, 6) pasakius, kad būtų nors toks vaikas, kaip nykštelis. Vaikas iš nupjauto nykščio yra 35 variantuose; dauguma jų užrašyta vakarų aukštaičių ir dzūkų tarmių plote. Pasakos variantuose gerokai įvairuoja vaiko nuotykiai. Siužetas beveik nekontaminuojamas (užrašyti tik 6 kontaminuoti variantai).

LITERATŪRA: Leidinio aprašas, P. 131-133, Nr. 75

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
BsTB 8 90-39 Pasaka AT 700 [Apie Jonuką nykštuką]

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal