Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 12 202-11 Sakmė BlLPK 3282 [Vagis ir ragana vestuvėse]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA: Vagis ėjo į vestuves jaunojo arklio vogti, o ragana – marčios pagadinti. Vagis sužinojęs, kaip ragana marčią pagadins, marčią išgelbsti. Jaunasis vagiui už tai žirgą padovanoja, o raganą ant laužo sudegina.

TURINYS:
Sakmė, redaguota 2004 Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Šnekos tautosaka | ETIKETO FORMULĖS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | BENDRUOMENĖ, TEISĖ, VALSTYBĖ | SANTYKIAI TARP ŽMONIŲ | ETIKETAS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | LIAUDIES MEDICINA

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | SVEIKATA IR LIGA | SVEIKATA, HIGIENA IR SANITARIJA

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | SVEIKATA IR LIGA | RAGANAVIMAS

TIPOLOGIJA:    BkLPK 3282

MOKSLINIS KOMENTARAS Šios sakmės užrašyta 13 variantų.

MOKSLINIS KOMENTARAS Labai artimi M. Slančiausko užrašytų tekstų variantai: 1) Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 5. Lietuviškos pasakos, kn. 1. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Vaga, 2001, p. 153 (sk. IV, nr. 5); taip pat LP I 1898 m. leidimas (sk. IV, nr. 7, p. 153); 2) Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 6. Lietuviškos pasakos, kn. 2. Surinko Jonas Basanavičius. Parengė Kostas Aleksynas. Įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka. Vilnius: Vaga, 2003, p. 266 (sk. VII, nr. 15); taip pat LP II 1902 m. leidimas (sk. VII, nr. 15); 3) LMD I 1063(1262); skelbta: Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai. Surinko Matas Slančiauskas. Parengė N.Vėlius ir A. Seselskytė. Vilnius, 1975, p. 140, nr. 219; 4) LMD I 1063(11), jo nuorašas LTR 1208B(506).

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Mitologinė sakmė kaip ragana norėjo jaunąją pagadinti Kitas M. Slančiausko užrašytas teksto variantas.
Mitologinė sakmė apie čiaudėjimą Kitas M. Slančiausko užrašytas teksto variantas J. Basanavičiaus tautosakos bibliotekoje.

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal