Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 12 209-32 Pasakojimas [Atžindai turi blogas akis]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA: Atžindai turi blogas akis. Atžindas į ką pasižiūri, kuo pasigėri, tas tuoj sunyksta. Atžindais dažniausiai būna pirmieji vaikai. Kai motina nuo savęs žindomą kūdikį atskiria, peržegnoja, pabučiuoja, o po kelių dienų vėl žindyt ima, tai tas vaikas būna blogų akių.

TURINYS:
LLTI BR F2-434 variantas, redaguotas 2004 Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOJIMAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | TIKĖJIMAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | LIAUDIES MEDICINA

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | SVEIKATA IR LIGA

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | ŽMOGAUS LYTIS IR AMŽIUS | ŽMOGAUS AMŽIAUS ETAPAI | KŪDIKYSTĖ IR VAIKYSTĖ

MOKSLINIS KOMENTARAS Kiti labai artimi teksto variantai, užrašyti M. Slančiausko: 1) LMD I 1063(34); jo nuorašas LTR 1208B(529); skelbta: Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai. Surinko Matas Slančiauskas. Parengė N.Vėlius ir A. Seselskytė. Vilnius, 1975], p. 217, nr. 376; 2) LMD I 1063(979).

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal