os objektas


PAVADINIMAS:

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA:

TURINYS:

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | PASAKOJIMAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Šnekos tautosaka | PRIEŽODŽIAI | SITUACINIAI PASAKYMAI

MOKSLINIS KOMENTARAS Panašus tekstas saugomas LMD I 1063(177) = LTR 1208B(644). Spausdinta SlŠLSA [Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai. Surinko Matas Slančiauskas. Parengė N.Vėlius ir A. Seselskytė. Vilnius, 1975] 398. Palyginti LMD I 561(234).

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal