os objektas


PAVADINIMAS:

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA:

TURINYS:

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | TIKĖJIMAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | KALENDORINĖS ŠVENTĖS IR MINĖTINOS DIENOS | TRADICINĖS | KILNOJAMOS ŠVENTĖS IR LAIKOTARPIAI | VELYKOS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | KALENDORINĖS ŠVENTĖS IR MINĖTINOS DIENOS | TRADICINĖS | PASTOVIOSIOS PAVASARIO - VASAROS ŠVENTĖS IR LAIKOTARPIAI | JONINĖS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | GAMTA IR ŽMOGUS | LIAUDIES ZOOLOGIJA | GYVŪNŲ PASKIRTIS

MOKSLINIS KOMENTARAS Panašus tekstas saugomas LMD I 1063(179) = LTR 1208B(645). Spausdinta SlŠLSA [Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai. Surinko Matas Slančiauskas. Parengė N.Vėlius ir A. Seselskytė. Vilnius, 1975] 400.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal